Hotel Sheraton Tałty

5 – gwiazdkowy hotel zaprojektowany zgodnie ze standardami sieci Sheraton.

lokalizacja

Tałty, brzeg jeziora Tałtowisko

inwestor

Mazury Non – Stop Warszawa

projekt

Koncepcja programowo – przestrzenna 2007