Wielofunkcyjny zespół kulturalno – kongresowy z wielofunkcyjną salą koncertową

Zamiarem autorów było zaprezentowanie nowoczesnego, demokratycznego myślenia o budynku użyteczności publicznej – jako obiekcie lekkim, otwartym na przyległy park, funkcjonalnym, dostępnym i przyjaznym dla człowieka.

Lekka, dynamiczna forma zespołu podcięta arkadą pośredniczy pomiędzy parkiem i istniejącą zabudową kwartału. Owalną kompozycję podkreśla założenie wody ozdobnej przecięte ciągami pieszymi oraz placem ze sceną plenerową i parkową formą przeznaczoną do ekspozycji carillonu.

Założeniem było również zintegrowanie projektu z miastem przy użyciu języka zarówno urbanistycznego, jak i elementów architektonicznych i rozwiązań materiałowych inspirowanych Starym Miastem. Elewację wejściową odbieraną z głównego foyer stanowi wielkoformatowy witraż – kompozycja na motywach ostrołukowych gotyckich budowli Torunia. W elewacjach dominują ceramiczne okładziny i żaluzje, nawiązując współczesnym językiem do charakterystycznego materiału elewacyjnego Starego Miasta.

lokalizacja
Jordanki, Toruń
powierzchnia
12.500 m2 netto
inwestor
Miasto Toruń
projekt
Projekt konkursowy 2008
Współpraca: arch. Marek Deja