Budynek uzdrowiskowo-hotelowy

Obiekt zlokalizowany w pasie nadmorskim Sopotu. Przyziemie przeznaczone na lokale o charakterze ochrony zdrowia, powyżej – kondygnacje mieszkalne hotelu, w podziemiu zaprojektowano miejsca garażowe.

lokalizacja
Sopot ul. Bitwy pod Płowcami
inwestor
EKOLAN S.A. Sopot
projekt
Projekt konkursowy 2015