Muzeum Książąt Lubomirskich

Przedmiot dwuetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Budynek wypełnia niezabudowany kwartał ograniczony ul. Fredry, Szewską, placem Uniwersyteckim oraz budynkiem dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego, zlokalizowany na obszarze wrocławskiego Starego Miasta. Projektowany obiekt ma stanowić rozbudowę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z którym sąsiaduje poprzez ul. Szewską.

Program funkcjonalny zawiera zespół sal wystaw stałych i czasowych z pełnym zapleczem administracyjnym, konserwatorskim,  magazynowym i ekspedycyjnym. Obiekt posiada również pomieszczenia edukacyjne, w tym warsztaty, biblioteka oraz sala audytoryjna z możliwością wykorzystania komercyjnego.

lokalizacja

Wrocław, Plac Uniwersytecki

powierzchnia

8.580,00 m2 netto

inwestor

Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

projekt

Projekt konkursowy 2018

Współpraca: Antek Jancelewicz