Europejskie Centrum Solidarności

Publiczny obiekt wielofunkcyjny inspirowany i poświęcony idei ruchu społecznego „Solidarność”. W programie występuje m.in. część ekspozycyjna, badawczo – naukowa, biblioteka z zapleczem, warsztaty pracy twórczej, zespół konferencyjny.

lokalizacja

Gdańsk, Plac Solidarności

realizacja

2007

powierzchnia

26.000 m2

inwestor

Gmina Miasta Gdańska

projekt

Projekt konkursowy
Współpraca: arch. Marek Deja
Opracowanie: 2007