Budynek uzdrowiskowo-hotelowy

Obiekt zlokalizowany w pasie nadmorskim Sopotu. Przyziemie przeznaczone na lokale o charakterze ochrony zdrowia, powyżej – kondygnacje mieszkalne hotelu, w podziemiu zaprojektowano miejsca garażowe.

lokalizacja

Sopot ul. Bitwy pod Płowcami

inwestor

EKOLAN S.A. Sopot

projekt

Projekt konkursowy 2015